<kbd id="yjmg0n2g"></kbd><address id="h6raryut"><style id="x3all7v9"></style></address><button id="lac2wvrs"></button>

     学校分级标准

     三种不同的分级表中使用依赖于所采取的类。
     等级是根据下面的尺度加权的荣誉,AP和大学学分加号(双学分)。 

     百分比 收到信等级 标准:4.33规模 荣誉:规模4.8 AP / CCP:5.0比例
     (0.5点凸点) (1个凸点)
     100 - 98 A + 4.33 4.83 5.00
     97 - 93 A 4.00 4.50 5.00
     92 - 90 一种- 3.67 4.17 4.67
     89 - 87 b + 3.33 3.83 4.33
     86 - 83 B 3.00 3.50 4.00
     82 - 80 B- 2.67 3.17 3.67
     79 - 77 C + 2.33 2.83 3.33
     76 - 73 C 2.00 2.50 3.00
     72 - 70 C- 1.67 2.17 2.67
     69 - 67 d + 1.33 1.33 1.33
     66 - 63 D 1.00 1.00 1.00
     62 - 60 D- 0.67 0.67 0.67
     59 - 0 F 0.00 0.00 0.00
     滚动到顶部

       <kbd id="f5ch4f7g"></kbd><address id="9y0akz0t"><style id="8tltzuqe"></style></address><button id="rvr83be6"></button>